ECCT BV ( ECCT ) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. ECCT BV hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de websites van ECCT en gerelateerde onderdelen (hierna: “Website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de Website verstrekt aan ECCT, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de Website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. ECCT verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG).
Als u ons informatie toestuurt om te solliciteren bij ECCT behandelen we uw cv en andere gegevens met grote zorg. We gebruiken deze informatie voor de selectie en sollicitatie procedure en zullen uw informatie na afronding binnen 4 weken verwijderen.

Adherence applications
Onze belangrijkste producten meten therapietrouw van medicatie ( adherence) door patienten. Apothekers, artsen en andere gezondheidszorg professionals en farmaceutische bedrijven gebruiken onze systemen, In onze adherence toepassingen verwerken we persoonlijke gegevens: Uw naam, geboortedatum, contact informatie, GPS posities, tijdstip van medicijngebruik en temperatuurgegevens. We gebruiken alleen informatie die de gezondheidszorg professional nodig heeft voor een goede analyse van uw medicijngebruik en om u herinneringen en notities toe te sturen.

Bewaren van informatie
ECCT bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. ECCT kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden.
ECCT erkend zijn verantwoordelijkheid om uw informatie die u ons hebt toevertrouwt te beschermen.. ECCT gebruikt diverse veiligheidstechnieken om uw informatie te beveiligen, inclusief beveiligde servers, firewalls en encryptie technieken. We beveiligen
ECCT en onze gebruikers voor niet geautoriseerde veranderingen, openbaarmaking of vernietiging van informatie in ons bezit, specifiek:
• We gebruiken encryptie op onze services met gebruik van SSL
• We reviewen onze methode van informatieverzameling, opslag en verwerking inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen om niet geautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen.
• We beperken toegang tot persoonlijke informatie tot personeel, contractanten en agenten die die informatie nodig hebben om deze voor ons te verwerken onder strikte contractuele vertrouwelijkheid overeenkomsten.
Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. In onze adherence oplossingen gebruiken we sessie ID’s en loggin details en andere cookies voor de toegangscontrole en voor de gebruiksvriendelijkheid.

Inzien, veranderen en verwijderen van informatie
Een deel van de opgeslagen gegevens kunt u inzien via uw persoonlijke Mobiele App U hebt het recht om de door ons opgeslagen data in te zien, te laten veranderen en te laten verwijderen. Dit kunt u bij ons opvragen, zoals voorgeschreven door de AVG wetgeving. Mocht ECCT zich niet volgens deze wet gedragen dan kunt u een klacht indienen bij: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gebruik door derden
ECCT zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
• U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
• De doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en uw gezondheidszorg professional, of een andere gebruiker van onze systemen, gesloten overeenkomst, waarvoor u expliciet toestemming gegeven hebt,
• ECCT dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
• ECCT van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

Derden website:
Onze Privacy Policy geld niet voor websites waar onze website naar verwijst. Reden daarvoor is dat we niet kunnen garanderen dat derden uw persoonlijke data veilig en vertrouwd behandelen. Als u gebruik maakt van een website van derden via een link op onze website adviseren we u altijd het respectievelijke Privacy Document te lezen voordat u de site bezoekt.

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer ECCT B.V. naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met ECCT B.V. op te nemen.

ECCT BV
De Run 4312 c
5503LN Veldhoven
Tel: +31 40 252 47 64

1 mei 2018